Közös szülinaptár

A mi szülinapunk

PC verzió. Mobil barát verzió.

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes Adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre  (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
Nyilvánosságra Hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik Személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-Állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik Ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi Incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelő neve Bíró József, címe 1145 Budapest Újvidék u. 4., e-mail cím birojozsefantal@gmail.com
Az adatkezelés jogalapja
 az érintett önkéntes hozzájárulása. 
Weboldalunkkal kapcsolatos adatkezelésünk azt érinti, aki feliratkozik értesítésre, a vendékönyvbe ír, a képgalériába képet küld, vagy oldalunkat meglátogatja.

Adataim lekérése, törlése


Értesítésre feliratkozás

Az adatkezelés célja az értesítés kiküldésének lehetővé tétele három nappal a forduló előtt és a forduló napján, a felhasználó azonosítása.
A kezelt adatok köre
 a felhasználó által megadott e-mail cím, forduló napja, születés napja, kerek fordulókori napok száma. 
Az adatkezelés időtartama a feliratkozástól az értesítéstől számított egy évig. Az értesítések kiküldése után egy év múlva töröljük az adatokat. 
Feliratkozást törölni az 'adatvédelem/adataim lekérése, törlése' menüpontban lehetséges. Az e-mail cím beírása után levél érkezik a fiókba, a levélben levő linkre kattintva törölhető az értesítő.
A felhasználó adathordozhatósághoz való jogát az 'adatvédelem/adataim lekérése, törlése' menüpontban tudja érvényesíteni. Itt az email cím beírását követően e-mailben megkapja a felhasználó a tárolt adatait.

Képgaléria

Az adatkezelés célja a felhasználó által feltöltött kép közzététele, illetve az kozosszulinaptar.hu szoftver által létrehozott kép közzététele, amelyen a felhasználó születés napja, kerek forduló száma és a felhasználó által beírt keresztnév, megjegyzés megjelenítése, adatok törölhetőségének lehetővé tétele. 
A kezelt adatok köre felhasználó e-mali címe, a kép feltöltésének dátuma, a többit lásd fent.
Az adatkezelés időtartama amíg a felhasználó nem törli adatait. A törlést a 'Képgaléria' menüpontban az e-mail cím megadásával lehet kezdeményezni. E-mailben egy linket küld a program, amire kattintva törölhető az összes kép és felirat, ami a képgalériában hozzá tartozik.
Képet törölni az 'adatvédelem/adataim lekérése, törlése' menüpontban lehetséges. Az e-mail cím beírása után levél érkezik a fiókba, a levélben levő linkre kattintva törölhető a kép.
A felhasználó adathordozhatósághoz való jogát az 'adatvédelem/adataim lekérése, törlése' menüpontban tudja érvényesíteni. Itt az email cím beírását követően e-mailben megkapja a felhasználó a tárolt adatait.

Vendégkönyv

Az adatkezelés célja a felhasználó által írt név és megjegyzés megjelenítése, adatok törölhetőségének lehetővé tétele. 
A kezelt adatok köre felhasználó e-mali címe, a szöveg feltöltésének dátuma, megjegyzés, név.
Az adatkezelés időtartama amíg a felhasználó nem törli adatait. A törlést a 'Vendégkönyv' menüpontban az e-mail cím megadásával lehet kezdeményezni. E-mailben egy linket küld a program, amire kattintva törölhető az összes adat, ami a vendégkönyvben hozzá tartozik.
Bejegyzést törölni az 'adatvédelem/adataim lekérése, törlése' menüpontban lehetséges. Az e-mail cím beírása után levél érkezik a fiókba, a levélben levő linkre kattintva törölhető a bejegyzés.
A felhasználó adathordozhatósághoz való jogát az 'adatvédelem/adataim lekérése, törlése' menüpontban tudja érvényesíteni. Itt az email cím beírását követően e-mailben megkapja a felhasználó a tárolt adatait.

Ajánld oldalunkat

Az adatkezelés célja az ajánlás lehetővé tétele.
A kezelt adatok köre az e-mail cím. 
Az adatkezelés időtartama az e-mail címet nem tároljuk, azonnal elküldjük az ajánlást a megadott címre.

E-mailek

Az adatkezelés célja a küldött üzenetek megválaszolása.
A kezelt adatok köre az e-mail cím, a küldés dátuma, az üzenet. 
Az e-maileket 5 évig őrizzük.

Napló file bejegyzések

Az adatkezelés célja a weboldal látogatottságának mérése, annak megállapítása, hogy milyen időszakban, milyen hivatkozással érkeznek látogatók az oldalra.
A kezelt adatok köre az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az operációs rendszer, az internet szolgáltató neve, dátum/ idő bélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, kattintások száma a látogatás alatt. Az IP cím és a hasonló információk nem köthetőek semmiféle személyes információhoz. 
Ezeket az adatokat a szerver 2 évig tárolja.

Cookie kezelésünk

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld weboldalunk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
Az adatkezelés célja
 a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása.
A kezelt adatok köre azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. 
Az adatkezelés időtartama a munkamenet lezárultáig.

A Google cookie kezelése

Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A Google, ezen cookie-k segítségével tárolja, ha a látogató korábban már látogatást tett webhelyünkön, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a látogató részére külső szolgáltatók internetes webhelyein. A látogató a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. Elérhetőségük: www.google.com/analytics. Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Súgó” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Google Adsense

Oldalunkon hirdetéseket jelenítünk meg, melyeket a Google Adsense hirdetési rendszere biztosít számunkra. A Google Adsense a felhasználók adatai alapján a számukra leginkább releváns hirdetéseket jeleníti meg, ehhez adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó látogatókról.
A Google Adsense adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:
https://www.google.com/adsense
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintettek jogosultak személyes adataikról tájékoztatást, helyesbítést, törlést vagy zárolást kérni.
Tájékoztatáskérés
Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az Érintett által átadott és az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet – az Érintettek adatai biztonsága érdekében írásban a fent szereplő adatkezelő személy elérhetősége egyikén (emailben a megfelelő azonosító adatok megadásával) van lehetőség az adatkezelő részére megküldeni. Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az Érintett által megadott címre.
Helyesbítés
Amennyiben az Érintett jelzi (a pontosított személyes adat egyidejű megadásával) az adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az Érintettet.
Törlés („elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult kérni az Érintett által megadott személyes adatainak törlését, az adatkezelő pedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 Nincs szükség már a személyes adatokra abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték 
 Az Érintett visszavonja az adatkelezés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 A személyes adatok jogellenesen lettek kezelve
 Az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az Érintett által megadott személyes adatokat.
A személyes adatok törlése nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, és védelméhez.
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Az adatkezelő az érintettek adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.
Adathordozhatósághoz való jog
Jogosult az Érintett a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult ezeket a kapott adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítására anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a rendelkezésére bocsátotta személyes adatait.
Jogorvoslat
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte kérdéseivel, jogorvoslatért fordulhat az adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken. Továbbá ,vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1)
391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül az illetékes törvényszékhez: Fővárosi Törvényszék, Postacím: 1363 Pf. 16, vagy a 1055 Budapest, Markó u. 27., de fordulhat a lakóhelye szerinti törvényszékhez is.

Számold ki, mennyi napos vagy!  ennyinaposvagyok.hu
 stopperstop.hu
Látogatók száma: 218671 kozosszulinaptar.hu © minden jog fenntartva
Kapcsolat - birojozsefantal@gmail.com
↑Oldal tetejére ↑